İndirimli elektrik, şu an elektrik aldığınız şirketin uyguladığı tarife birim fiyatı üzerinden iskonto yapılarak elektrik kullanımını sağlanmasıdır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda lisanslı olan tüm elektrik tedarik şirketleri bu işlemi gerçekleştirebilmektedir.

İkili Anlaşma Sözleşmesi, EPDK tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden belli bir oranda indirim sağlayacağınızı belirleyen bir elektrik satış sözleşmesidir. Sarı Enerji ile İkili Anlaşma imzaladığınızda EPDK tarafından onaylanmış geçerli elektrik satış tarifesinin altında bir fiyatla elektrik kullanmaya başlarsınız.

Elektrik faturası aylık ortalama 75 TL ve üzerinde olan tüm tüketiciler Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. ile yapacakları İkili Anlaşma Sözleşmesi ile indirimli elektrik almaya başlayabilirler. İkili Anlaşma Sözleşmesi ile Sarı Enerji'den elektrik alan müşterilerin, elektrik tesisat sisteminde teknik ve altyapı olarak hiçbir değişiklik yapılmamakta ve müşteri mevcut elektrik tesisatı üzerinden elektrik almaya devam etmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)  tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketim gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin tedarikçisini seçme ve indirimli elektrik alma hakkına sahip olmaktadırlar.


Enerji maliyetlerindeki indirim sayesinde sektörünüzde daha rekabetçi bir konuma gelebilmek için Sarı Enerji tarafından sağlanan indirimden faydalanabilir, elektrik giderlerinde tasarruf elde edebilirsiniz. Sarı Enerji ile tüm bu işlemlerinizi daha kaliteli ve kolay bir hizmet ile sağlayabilirsiniz.

Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Tüketici Yönetmeliği uyarınca elektrik tüketiminizin yıllık 2000 kWh (aylık ortalama 75 TL) ve üzerinde ise enerjinizi Sarı Enerji'den temin edebilirsiniz.

İndirimli elektrik başvurusu yapılmak istenen tüketim noktasına ait tesisat numarası veya Tekil No, Gerçek kişiler için TC Kimlik Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası, Tüzel Kişiler için Vergi Kimlik Numarası ve yetkili kişinin TC Kimlik Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası ile imzacı yetkili kişi ise imza sirküleri imzacı yetkilendirilmiş kişi ise vekaletname (Kamu Kurumları için yetkilendirme yazısı) gereklidir.

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği 20. Madde'sine göre: Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin kullanım hakkına sahip ya da kullanım hakkını edinen tüketiciler ile İkili Anlaşma yapılmaktadır.

İkili Anlaşma imzalandıktan sonra mümkün olan ilk uzlaştırma döneminde ayın 5'ine kadar EPİAŞ (Enerli Piyasaları İşletme A.Ş.) sistemi PYS (Piyasa Yönetim Sistemi) üzerinden talep işlemi gerçekleştirilir. Takip eden ayın 1'inde talep edilen tüketim noktası Sarı Enerji portföyüne girer. Tüketim noktasının Sarı Enerji portföyüne girdiği ayın tüketimi, tüketim noktasının bulunduğu ildeki dağıtım şirketi tarafından takip eden ayın 15’inci gününe kadar PYS üzerinden Sarı Enerji’ye yüklenir. Sarı Enerji faturalama işlemini tüketimin yüklendiği ayın sonuna kadar faturalar. Bundan sonraki süreç periyodik olarak devam eder. 

İndirim, EPDK  tarafından belirlenen elektrik birim fiyatına uygulanmaktadır. Elektrik faturanızın içinde kamu tarafından belirlenen diğer fiyat bileşenleri bulunmaktadır. KDV (Katma Değer Vergisi), BTV (Belediye Tüketim Vergisi), TRT Payı, Enerji Fonu, Dağıtım Bedeli gibi fatura bileşenlerinden sabit değerli olanlar, indirime dâhil edilmemektedir.

Sözleşme süresi içinde birim fiyat indirim avantajlarından yararlanabilir, sözleşme süresi sona erdiğinde tarafların sonlandırma başvurusu olmaz ise sözleşme aynı şartlarda uygulanmaya devam eder. Sözleşme indirim oranı ise devam eden sözleşme için sabit kalacaktır.

Elektrik tarifesine devlet tarafından herhangi bir zam yapılması durumunda, anlaşma şekline göre hareket edilir. “Sabit İndirim Oranı” ile anlaşma yapılmış ise, aynı indirim oranı ile elektrik kullanmaya devam edersiniz. “Sabit Fiyat Anlaşması” yapmış olan müşterilerimiz ise, tarife fiyat değişikliklerinden etkilenmez. Tarifede zam ya da indirim olması hâlinde aynı fiyattan elektrik kullanmaya devam edilir.

Sarı Enerji ile İkili Anlaşma imzalamanız durumunda faturanız Sarı Enerji tarafından düzenlenerek, anlaşmanız dâhilinde belirtilen fiyatlar ile ödeme koşulları geçerli olur.  Ödemelerinizi de Sarı Enerji’ in ödeme kanallarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Faturanız 75 TL ve üzerinde ise siz de indirimli elektrikten faydalanabilirsiniz! Hemen Başvur